Χειρουργική

ΕΓΚΛΕΙΣΤΟΙ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΗΡΕΣ

Οι τρίτοι γομφίοι (σωφρονιστήρες) τόσο της άνω όσο και της κάτω γνάθου είναι τα δόντια που εμφανίζουν τις πιο αναξιόπιστες προβλέψεις ως προς την ύπαρξη τους, το σχήμα τους, το χρόνο ενασβεστίωσης και ανατολής τους και τέλος την δυνατότητα διευθέτυσης τους στους οδοντικούς φραγμούς. Επίσης είναι δόντια με μικρή λειτουργική αξία και σχετικά μεγάλη συχνότητα εμπλοκής σε παθολογικές καταστάσεις. Η αφαίρεση τους είναι ίσως η πιο συχνή χειρουργική επέμβαση που γίνεται σήμερα στη Χειρουργική Στόματος. Η σκοπιμότητα της επέμβασης κρίνεται σα δεδομένη διότι οι σωφρονιστήρες δημιουργούν πολλά προβλήματα όπως:

α) υποτροπιάζουσα φλεγμονή
β) πόνο
γ) μη αποκαταστάσιμες τεριδόνες
δ) κύστες
ε) όγκους
στ) καταστροφή παρακείμενου οστού
η) απορρόφηση ριζών όμορων (γειτονικών) δοντιών
θ) συνοστισμό οδοντικού φραγμού

(ορθοδοντικά προβλήματα)

ΕΓΚΛΕΙΣΤΑ ΔΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ

Η παραμονή των έγκλειστων δοντιών προκαλεί διάφορα προβλήματα. Ο συνδυασμός χειρουργικής αποκάλυψης και ορθοδοντικής έλξης αποτελεί πολλές φορές την ενδεδειγμένη θεραπευτική αγωγή για την αντιμετώπιση προβλημάτων εγκλείστων δοντιών. Η διάγνωση και η θεραπευτική αντιμετώπιση των εγκλείστων απαιτεί πρωτίστως τον ακριβή εντοπισμό της θέσης τους και μπορεί επιτευχθεί με ένα συνδυασμό κλινικών και ακτινογραφικών εξετάσεων. Ο σκοπός της ορθοδοντικής θεραπείας είναι η μετακίνηση των εγκλείστων δοντιών στη σωστή τους θέση στο οδοντικό τόξο χωρίς πρόκληση βλαβών στα δόντια ή στους περιοδοντικούς ιστούς.

ΑΚΡΟΡΡΙΖΕΚΤΟΜΗ

Ακρορριζεκτομή ορίζεται η χειρουργική εκτομή του ακρορριζικού τμήματος της οδοντικής ρίζας με συναφαίρεση των παθολογικών περιακρορριζικών ιστών. Σκοπός της ακρορριζεκτομής είναι:

α) η διακοπή εξόδου από το ακρορριζικό τμήμα μικροβίων και προϊόντων διάσπασης των οργανικών υπολλςμμάτων
β) η απομάκρυνση των παθολογικών περιακρορριζικών ιστών
γ) η ερμητική έμφραξη του ακρορριζικού τμήματος
δ) η διατήρηση των δοντιών στον οδοντικό φραγμό μετά από αποτυχία της ενδοδοντικής θεραπείας
ε) η επούλωση της περιακρορριζικής αλλοίωσης.

Η ακρορριζεκτομή απλή (ή με ανάστροφη έμφραξη του ριζικού σωλήνα) είναι από τις συνηθέστερες χειρουργικές επεμβάσεις στο χώρο της Χειρουργικής Στόματος και ενδείκνυται σε όλες τις περιπτώσεις που το εκάστοτε πρόβλημα δεν αντιμετωπίζεται με συντηρητική μέθοδο.

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΑΛΟΗΘΩΝ ΟΓΚΩΝ

Τέλος στα χειρουργικά περιστατικά υπάγονται και άλλες επεμβάσεις όπως χειρουργική επιμήκυνση μύλης, αφαίρεση σιαλόλιθου εκ του εκφορητικού πόρου, διευθέτηση φατνιακής ακρολοφίας ανά τεταρτημόριο, εκτομή χαλινού, ανύψωση ιγμορείου, αφαίρεση δοντιού ή ρίζας από το ιγμόρειο, σύγκλειση στοματοκολπικής επικοινωνίας, εκπυρήνηση ή μαρσιποποίηση ευμεγέθους κύστης των γνάθων, περιοδοντολογικά  ανάπλαση ιστού.

Pin It on Pinterest

Share This